ผลกระทบเนื่องจากระยะห่างของรูบนแผ่นโลหะยึดกระดูกต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหัก