การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Modeling of Several Concentric Layers of Superconducting Filaments", IEEE Transactions on Magnetics, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Modelling of Several Concentric Layers of Superconducting Filaments", 19th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, 4 กรกฎาคม 2013, Budapest สาธารณรัฐฮังการี