การออกแบบรายละเอียดอาคารโรงงานมาตรฐานสินค้า SMEs พื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี