การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต

Publish Year International Conference 4
2011 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalione Anantarattanachai, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Promoting Research and Development: A Case Study of Thai ICT Industry", PICMET: Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2011, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTimothy R. Anderson, exLane Inman, "Measuring capability computer display projector using TFDEA", Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2005, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTimothy R. Anderson, exLane Inman, "New Product Development Applications of Data Envelopment Analysis (DEA): Computer Display Projectors", INFORMS Fall National Meeting, 24 - 27 ตุลาคม 2004, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2003 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency in the Telecommunications Industry: An InternationalComparison using DEA", PICMET ’03 Portland International Conference on Managment of Engineering and Technology, 20 - 24 กรกฎาคม 2003, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา