การใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อกำหนดตำแหน่งทางเข้าและช่องระบายอากาศภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง