การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร

Publish Year National Journal 3
2012 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2, มีนาคม 2012, หน้า 110-113
2008 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับไลซีนที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเนื้อสายพันธ์เชอรี่วัลเลย์ภายใต้สภาพการเลี้ยงในโรงเรือนปิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 83-90
2008 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร, "ผลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาต่อสมรรถภาพการผลิตและการลดอนุมูลอิสระในซีรั่มของไก่เนื้อ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 313-320
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Phytonutrients for healthy pigs and quality pork", Sustainable Pig production Workshop: The Knowledge and Technology Exchange Between UK and Thailand, 1 - 4 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย