การศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซัม

Publish Year International Conference 1
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Gypsum Ore Deposit and Contaminated Groundwaterfrom Gypsum Mining by Resistivity and IP Investigation.", 5th International Conference on Applied Geophysics, 11 - 13 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย