การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของรัสเซียในช่วงการปฏิวัติ (คศ. 1855-1953) ภายใต้แบบจำลองเพส