การทดสอบความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมสู่รุ่นลูกของโคทาจิมะภูพาน