ผลของการทำ blanching ปริมาณออกซิเจน และการผสมเกษร ผลต่อกลิ่นและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยว