การวิเคราะห์เบื้องต้นของสาเหตุการเกิดสีคล้ำและผลของสารบางชนิดต่อสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองบรรจุกระป๋อง