โครงการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, "Rural Informatics for Agribusiness", THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE BASED ECONOMY AND GLOBAL MANAGEMENT, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2012, Tainan ไต้หวัน