ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการวิเคราะห์โครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Noises on the Analysis of Fundamental Frequency Contours for Thai Speech", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 568-572