การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจตุพงศ์ ครองธานินทร์, "Effect of Processing Parameters on the Bond Strength of Injection-Overmolded Parts", 1st Polymer Conference of Thailand, 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย