หุ่นยนต์เคลื่อนที่

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, exไพศักดิ์ พูลผกา, "การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย