ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย