โครงการศึกษาการแตกร้าวและการทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง

Publish Year International Conference 3
2012 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exAuckpath Sawangsuriya, exSorasak Ceawsirikul , "MECHANISMS OF LONGITUDINAL CRACKS ALONG HIGHWAY SHOULDER WITH HIGH PLASTICTIY CLAY EMBANKMENT", International Conference on Highway Engineering, 2012 , 18 - 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Lousuphap, exA. Sawangsuriya, "Mechanism of logitudinal cracks along pavement shoulder in central Thailand", 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012, 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Longitudinal cracks and settlement damages along highway shoulder in the central part of Thailand", GSIC International Symposium 2010 , 24 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, exสรศักดิ์ เซียวศิริกุล, exสุรยุทธ ช่วงโอภาส, "กลไกการแตกร้าวตามยาวและการทรุดตัวของไหล่ทางหลวงบนคันทางดินเหนียวพลาสติกซิตี้สูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย