โครงการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year International Conference 1
1998 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exAkira Sakai, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips cooled to 196oC by vitrification.", Cryopreservation of Tropical Germplasm, Japanese International Research Center for Agricultural Science, Tsukuba., 12 - 14 ตุลาคม 1998, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา