การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii


แสดงความคิดเห็น

(0)