ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 3
2011 exกฤษ ไทยเกื้อ, exประนิตย์ คำตรง, inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "ชุดสาธิตการทำงานของฝายยางอัดลมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "Concept of follower forces for pneumatic membrane structures", The 15th National Conference on Civil Engineering(NCCE15) , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "CONCEPT OF FOLLOWER FORCES FOR PNEUMATIC MEMBRANES", The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling (TSIMMOD2010), 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย