การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม