การสร้างสายพันธุ์กลายโดยการจัดการยีนที่เกี่ยวข้องกับ Shikimate pathway ใน Streptomyces