การดัดแปรโครงสร้างของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันเพื่อใช้เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และเขม่าดำสำหรับวัสดุตัวรับรู้กลิ่น