การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นสถาบันและความสนใจที่จำกัดของนักลงทุน

Publish Year International Conference 1
2010 exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.David Hillier, "Institutional Shareholder Activism and Limited Investor Attention", 13th International Business Research Conference, 22 พฤศจิกายน 2010, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย