การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับชาวประมงรายย่อย