การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Publish Year International Journal 1
2014 exAnthicha Kunjantarachot, exWeiwei Yan, exSean P. McDonough, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGunjana Theeragool, exYung-Fu Chang, "Immunogenicity of Leptospira interrogans Outer Membrane Vesicles in a Hamster Model", J Vaccines & Vaccination, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - ตุลาคม 2014, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2012 exAnthicha Kunjantarachot, exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exChattip Suphatpahirapol, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF A PUTATIVE LRR CODING GENE IN L. INTERROGANS", The 37th International Conference on Veterinary Science: IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums., 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย