กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

Publish Year National Conference 1
2012 exชวธีร์ ศรีแก้ว, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย