การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว

Publish Year International Journal 1
2013 exNongtaodum, S., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNo, HK, exPrinyawiwatkul, W, "Oil Coating Affects Internal Quality and Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during Storage", Journal of Food Science , ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า S329-S335
Publish Year International Conference 1
2013 exWannarat Leesuksawat, exN. Chanyongvorakul, exD. Saksirisopak, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Fruit Coating from Morpholine-free Shellac Based Wax", The 13th Asean Food Conference , 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2011 exนส.ภวีณา ดวงทวีทรัพย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย