หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, exนายไพศักดิ์ พูลผกา, "หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ", การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553, 21 พฤษภาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย