ศึกษาอัตราการงอกของ บุกอีรอก (Pseudodracontium kerri Kagnep) Araceae

Publish Year International Journal 1
2010 exJAN D. BASTMEIJER, exTakashige Idei, exNiels Jacobsen , exAnne Marle Ramsdal, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Notes on Cryptocoryne (Araceae) of Thailand, including a new species from Loei Province", THAI FOR. BULL. (BOT.), ปีที่ 2010, ฉบับที่ 38, ธันวาคม 2010, หน้า 179-183
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exConny Asmussen Lange, exJan Bastmeijer, exTakashige Idei, exFiorello Toneatto, exNiels Jacobsen , "Is geographical closeness more important than morphological traits ?", Botany Seminars, 5 พฤศจิกายน 2010 - 5 พฤศจิกายน 2011, Copenhagen อื่นๆ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Publish Year National Conference 1
2011 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยาและการเติบโตของต้นบุกคางคกที่ได้จากการเพาะเมล็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย