การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water jet เหมาะสำหรับเรือความเร็วสูง