ผลของการเสริม Acidifiers และ Organic Zinc ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสภาวะลำไส้ของลูกสุกร