การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดานที่รับแรงบิดสูง

Publish Year National Conference 1
2012 exครองรัฐ รักเที่ยงธรรม, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ออกแบบและทดสอบกลไกการยกขาไถระเบิดดินดานแบบใช้แหนบสปริง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย