การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเฮลิคอปเตอร์แบบแกนร่วมไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการณ์