โครงการหลัก:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตโครงการย่อย 1.16: การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉพาะพื้นที่สำหรับสบู่ดำ