การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี

Publish Year International Journal 1
2013 exInagaki, T., exSirisomboon, P., exLiu, C., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exTsuchikawa, S., "High accuracy rapid prediction and feasibility of on-site nondestructive estimation of Para rubber quality by spectroscopic methods", Journal of Wood Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 119-126