ขุมทรัพย์จากกองขยะ

Publish Year National Conference 1
2010 exชยพร ศุภวิไล, exภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล, exณัฐพงศ์ สุระเสถียร, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขุมทรัพย์จากกองขยะ", งานประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย