ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนินันท์ จิตอ่อนน้อม, exนิศานาถ ศิลป์อภิรมย์, "ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine", การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย