ผลกระทบของรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตต่อเชื้อแลบโตสไปรา

Publish Year International Journal 1
2010 exChadsuthi, S, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exTriampo, W, exDoungchawee, G, exTriampo, D, "Comparison of the effects of UV-A radiation on Leptospira interrogan serovar Bataviae, Canicola and Pomona", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2010, หน้า 3196-3206