การผลิตไดกลีเซอรอล (2551-2552) (ขอช่วยใส่ข้อมูลนี้ในปี 2551 และ 2552 ด้วยคะ แล้วจึงค่อยลบข้อมูลนี้ออกจากปี 2553 )