กลยุทธ์การดำเนินงานของพ่อค้าชาวเวนิสที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของเวนิสระหว่างช่วงศตวรรษที่ 11-18