การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน