ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exบุญวัฒนา พุ่มมาลี, exปานเทพ ศรศิลป์, exศศิธร ลิบลับ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย