มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเติมเงิน

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย