การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเปื้อนเส้นใยอิลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์และอิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานต่อการซักที่ดี