กระบวนการสร้างระบบเว็บเซอร์วิสให้บริการรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตราฐานโปรโตคอล SIP2