อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Kasetsartra Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new genus from Thailand with the description of its type species", ZOOTAXA, ปีที่ 4352, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 95-103
2012 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, ex Zhang, AH, "Two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ -, ฉบับที่ 3256, เมษายน 2012, หน้า 51-57
Publish Year National Conference 4
2013 exธนชัย เมธีสุรพันธ์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exอ. แตงอ่อน พรหมมิ, "ผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Eucosmini ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 7 มีนาคม 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Whole Body Mounts for Revealing Characters of Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae)", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครังที่ 2, 2 - 4 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Fibuloides spp. (Lepidoptera: Tortricidae) from Thailand with addition of two new species", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2, 2 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผีเสื้อหนอนม้วนใบ 2 ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย