ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการหดตัวแบบแห้ง

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Concrete Properties and Restraint on Shrinkage CrackFormation", International Journal of Restoration of Buildings and Monuments, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 15-24
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MATERIAL AND STRUCTURAL SYSTEM ON DRYING SHRINKAGE BEHAVIOR", The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 26 - 28 มกราคม 2011, อื่นๆ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของกำลังคอนกรีตและความชื้นในอากาศต่อพฤติกรรมการหดตัวแบบแห้ง", Annual Concrete Conference (ACC-6), 20 - 22 ตุลาคม 2010, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย