การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตอินซูลินจากเครื่องในปลาทูน่า

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanyawan Pekram, exHattaya Leelahasakulchai, "Partially purified insulin production from Tuna pancreas from canning processing plant waste", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017(PACCON2017),organized by The Chemical Society of Thailand and King Mongkul's University of Technology North Bangkok, 2-3 Feb 2017, Bongkok, Thailand, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย