การผลิตไอศกรีมจากสาหร่ายน้ำจืดประเภทแมคโครอัลจีของไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exSudatip Wararuksujja, exSirikanya Thongsamui, exChakkapat Aenglong, "Value added of edible algae, Cladophora glomerata (Sarai-Kai)for fiber and protein source of ice cream product", The 15th Food Innovation Asia Conference 2013 (FIAC 2013), 13-14 June 2013, Bangkok, Thailand, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย